Stutteriet lysasfoel mindre

Udover at prøve at avle heste med super bevægelser og  gangarter, gør jeg meget ud af håndteringen af hestene lige fra føl, da jeg mener, miljøet har en stor betydning for gode temperamenter.  Her avles IKKE på eksemhopper, da jeg mener, det er en lidelse, der til  en vis grad er arveligt betinget.  I fodringssæsonen bliver hestene individuelt fodret mindst en gang dagligt, så jeg er sikker på, de hver især får, hvad de skal have, specielt af vitaminer og mineraler. Året rundt går de ude med adgang til løsdriftstalde eller læhuse med tør bund.

Selve træningen foregår efter principperne fra den klassiske skole, hvor Nuno Oliveira er mit store forbillede. Musklerne opbygges over lang tid og der bliver ikke stillet større krav til hesten, end den kan honorere.

 Min artikel om korrekt longering fra bladet Tölt

Hestene lærer allerede fra føl at stå bundet, få løftet ben, gå ture og i det hele taget at blive håndteret. Jeg lægger stor vægt på, de forstår at respektere mennesker og ikke gå i lommer eller få andre dårlige vaner. Samtidig sørger jeg også for, de får oplevelser. Det hele foregår på en rolig, men konsekvent måde.