Wrap

 2023 slettene: Vi har wrappet 1. slet fra den første mark - og fortsætter med den næste, som også er skårlagt. Det ser rigtig flot ud. Tørt og med masser af kerner. Forventer analyserne vil vise gode foderværdier, med lavt sukkerindhold og pænt proteintal.

Vi laver 4-kantede Morten Korchballer.
Jeg beregner 1 balle  dagligt til 5 islandske heste og ingen kraftfoder.

Ved forudbestilling kan vi evt. lave store rundballer.

 

Vi laver en del 4-kantede småballer, fordi vi synes, de er lette at håndtere. Både at flytte på, samt udfodre, fordi wrappen kan bruges fra en ende af - i skiver.Græssorterne er specielt udvalgt efter lavt sukkerindhold og lang tyggetid.
Vi udsår vores egne frøblandinger af lavfruktansorter, som vi eksperimenterede os frem til - inden frøfirmaerne var begyndt at tænke i de baner.

Der er analyse på al vores wrap og der er ikke sparet på plasticen - Wrap, der har fået regn efter skårlægning, er IKKE egnet til hestefoder.

Det er lykkedes at få markerne rigtig flotte uden brug af sprøjtemidler, men ved omlægning samt afgræsning med fårene.
wrap1wwrap2w

Alle vore arealer dyrkes uden brug af sprøjtemidler

Bedriften har modtaget tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at nogle af bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller slæt uden tilførsel af gødning og dermed er der sikret en endnu bedre naturpleje af arealerne.

  Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.Billede EU flag lille